Името на този човек е добър. Българин живее в пълна мизерия, но който е дарилнад 20,000 евро на Българската православна църкваВсеки ден, той стои в църквата и се моли, но не за себе сиВсички пари, дадени му, той събира и дарявана църкватаТой е най-големият индивидуален донор на църквата в последните няколко десетилетияТой ходи на няколко километра всяка сутрин в църквата, както и на няколко километра назад към затваряне на всеки денТой е известенкато Праведният от Bajlovo”, и е влязъл в 99-тата година от живота си.


Овај декица се зове Добри - Добре. Наиме, ради се о једном старцу из Бугарске, који је пуки сиромах, а даривао је Бугарској Православној Цркви преко 20 000 еура. Сваки дан стоји у храму и проси, али не за себе, већ све скупља и даје Цркви. Највећи је дародавац Цркви у последњих неколико деценија, као појединац. И то, пешачи неколико километара до цркве, а онда и назад. Зову га Праведник из Бајлова. Веровали или не овај декица је ушао у 99.год.свога живота а изгледа доста млађи!


This man’s name is Dobre. A Bulgarian man living in abject poverty, but who has donated over 20,000 euros to the Bulgarian Orthodox Church. Everyday, he stands in the church and begs, but not for himself. All money given to him, he gathers and donates to the church. He is the biggest individual donor to the church in the past few decades. He walks several kilometers to the church each morning, and several kilometers back at the closing of each day. He is known as “The Righteous from Bajlovo”, and has entered the 99th year of his life.